• بین النهرین اسطوره ، دین ، حماسه

درآمد.

تمدن بين‌النهرين (میان رودان)

اساطیر بين‌النهرين

خدايان، خداي بانوان ، ارواح شرور

آداد Adad- (ایشور Ishur)
آپکالو
Apkallu

آپسو Apsu- (آبزوAbzu) آب - خدا
ارشكيگال
Ereshkigal (آلاتو Allatu)

اسمو Usmu (اسیمود Isimud)

آشور Ashur

ائا Ea- (اِنکی Enki)

الیل Ellil  (اِنِلیل Enlil)

آمورو Amuru- (مارتو Martu)

آنو anu- (ان An)
انزو
Anzu - (ایمدوگود Imdugud، هیمدوگود Himdugud)

اینانا Inanna (ایشتار Ishtar)

بلت- سری Belet-Seri (گشتی نانا Geshtinanna)

پازوزو Pazuzu

تاشمه توم Tashmetum

تیامات Tiamat

دامکینا Damkina (دام گال Dam gal)

دامو Damu
دوموزی
Dumuzi (تموز Temoze)

سارپانی توم Sarpanitum
سر گاو- انسان
Human- headed bull
سی
بیتو Sibitu (ایمینابی Iminabi)
سیدوری
Siduri
سین
Sin  (نانا Nanna)
سین؛ سوئن
suen؛Sin
شاماش
Shamash (اوتو Utu)

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

بین النهرین اسطوره ، دین ، حماسه

  • انتشارات: آیندگان
  • مجموعه: کتب تخصصی هنر
  • موجودی: در انبار
  • 500,000ریال